GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 16180077
QUẢNG CÁO
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 9/2023
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 9/2023, trường THCS Kiến Giang triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 9/2023 như sau:
NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
Thứ sáu, 29/01/2021 03:33
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Thứ năm, 17/12/2020 07:30
Bộ luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019.
LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019
Thứ năm, 04/06/2020 04:21
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
Thứ ba, 02/06/2020 02:46
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
Thứ hai, 06/01/2020 07:32
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.
LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Thứ bảy, 21/12/2019 04:49
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 với 10 chương 134 điều. Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Thứ bảy, 04/02/2017 04:13
Luật Thanht ra
Thứ ba, 27/10/2015 04:52
Luật công chứng
Thứ ba, 27/10/2015 04:47
Luật bình đẳng giới
Thứ ba, 27/10/2015 04:38
Luật xử phạt VPHC
Thứ năm, 13/02/2014 04:45
Xem tin theo ngày
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com