GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 12123670
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
CV 683 về khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Coivd 19
CV 681 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19
CV 1836 phát động phong trào toàn dân tham gia giám sát phòng chống Covid 19
CV 1768 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tập trung phong phòng chống Covid 19
CV 1716 về cảnh báo lổ hỏng bảo mật trong WinRAR
CV_659_YS_CV_2214_Vv_tham_gia_LHP_toan_quoc_ve_ATGT_nam_2021_0001
CV 1595 Vv trien khai TB 226 ve y kien cua Thuong truc tinh uy
CV 632 Vv van dong ung ho Quy Phong chong thien tai nam 2021
QD 2804Vv cong nhan SK de tai nghcuu de nghi cog nhan CSTDCS. CSTD cap Tinh 2020-2021
(Gui lai)CV 606 TB ket qua hop HD thi dua nam hoc 2020-2021
TB 590 Ket qua cham Sang kien cai tien KHKT nganh GD nam hoc 2020-2021
TB 1339 KL cua PCT UBND huyen tai buoi hop ra soat chi dao ki thi TS lop 10 NH 2021-2022
HD đăng ký bảo hiểm số
KH 1348 Tuyen sinh cap MN -TH- THCS nam hoc 2021-2022
QD 2379 Vv giao chi tieu KHPT quy mo SL truong lop HS 2021-2022
CV 556 Vv danh gia hoat dong thang 5.2021 trien khai KH thang 6.2021
Cv 1258 Vv noi long mot so bien phap hạn che trong phong chong Covid19 tren dia bàn huyen
CV 542 Vv to chuc thang hanh dong vi tre em va dien dan tre em nam 2021
CV 472 Vv ra soat KHPT so luong nam hoc 2021-2022
CV 1523 Vv cho HS toan tinh nghi hoc de phong chong Covid 19
QĐ số 1260/QĐ-UBND Phê duyệt KH tuyển sinh lớp 10 THPT NH 2021-2022
KH 444 Trien khai de an Phong ngua va ung pho bao luc tren co so gioi 2021-2025
KH 1028 Thuc hien De an GDHN va dinh huong phan luog HS trong GDPT gd 2021-2025
QD 1975 Phe duyet KH to chuc xet cong nhan TN THCS nam hoc 2020-2021
CV 433 Vv thuc hien tiep cong dan tai co quan Phong GDDT Le Thuy
CV 426 Vv tang cuong ktra ngan ngua sd cac sp thuoc la moi va huong ung ngay TG khong thuoc la
CV 994 Vv tang cuong cac bien phap phong chong dich Covid 19 tren dia ban huyen
CV 396 Vv quan ly cong tac kiem tra danh gia xep loai HS
CV 648 Vv trien khi ung dung VssID- BHXH so
CV 378 Vv trien khai Thang hanh dong vi An toan thuc pham nam 2021[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com