GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 10960877
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
TB 432 ket qua cham sang kien cai tien ky thuat nam hoc 2019-2020
CV 409 thuc hien cac khoan thu khac va chuan bi sach vo tai lieu tham khao.....
QD 3150 thanh lap BCD xet cong nhan TNTHCS va tuyen sinh nam hoc 2019-2020
Quy che cham sang kien cai tien ky thuat nam hoc 2019-2020
Thông tư 17/2019/TT-BGD ĐT Ban hành CT BDTX Giáo viên
CV 2069 HD su dung khung nang luc GV NN
QD thanh lap ban cham sang kien cai tien ky thuat nganh GD
CV 383 YSCV 15 trien khai thang hanh dong phong chong ma tuy nam 2020
Danh sach tro cap den 11-6-2020
CV 1209 HD de thi tuyen sinh vao lop 10 THPT chuyen VNG
Danh sách HS dự kiểm tra HSG lớp 7
CV 355 van dong ung ho quy Den on dap nghia va Bao tro tre em nam 2020
KH 1148 to chuc thi tuyen sinh lop 10 THPT Chuyen VNG
CV 341 danh gia hoat dong thang 5 KH thang 6.2020
QD 336 tang co giay chung nhan cho cac don vi va ca nhan dat thanh tich ktra HSG lop 8
CV 330 huong ung van dong tham gia ngay hoi Giot hong tinh nguyen dot 1.2020
CV thu tien dong gop Quy tinh nghia - Quy vung sau vung xa nam 2020
TT 13 ban hanh quy dinh tieu chuan csvc cac truong MN va PT
TT 14 quy dinh phong hoc bo mon cua co so GDPT
CV 324 KH to chuc kiem tra chat luong HSG lop7
QĐ số 2442/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Lệ Thủy
QD 1663 phe duyet KH tuyen sinh lop 10 THPT nam hoc 2020-2021
CV 905 trien khai thuc hien KL cua TTgCP ve PC dich Covid-19 va PTTXH trong tinh hinh moi
CV 1583 thuc hien cac bien phap phong chong Covid-19 trong truong hoc
CV 247 HD thuc hien chuong trinh KH day hoc HKII nam hoc 2019-2020
CV 1366 HD mot so che do lam viec nghi he doi voi GV trong thoi gian phong chong dich Covid-19
CV 246 TB di hoc tro lai va HD cac dieu kien dam bao an toan cho HS
Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH HD kiểm tra đánh giá kì 2 năm học 2019-2020
CV 823 TB di hoc tro lai va HD cac dk dam bao an toan cho HS
KH_237_phun_hoa_chat_xu_ly_moi_truong_phong_chong_dich_Covid-19[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com