GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 10960877
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
TB 432 ket qua cham sang kien cai tien ky thuat nam hoc 2019-2020
CV 409 thuc hien cac khoan thu khac va chuan bi sach vo tai lieu tham khao.....
QD 3150 thanh lap BCD xet cong nhan TNTHCS va tuyen sinh nam hoc 2019-2020
Quy che cham sang kien cai tien ky thuat nam hoc 2019-2020
QD thanh lap ban cham sang kien cai tien ky thuat nganh GD
CV 383 YSCV 15 trien khai thang hanh dong phong chong ma tuy nam 2020
Danh sach tro cap den 11-6-2020
Danh sách HS dự kiểm tra HSG lớp 7
CV 355 van dong ung ho quy Den on dap nghia va Bao tro tre em nam 2020
CV 341 danh gia hoat dong thang 5 KH thang 6.2020
QD 336 tang co giay chung nhan cho cac don vi va ca nhan dat thanh tich ktra HSG lop 8
CV 330 huong ung van dong tham gia ngay hoi Giot hong tinh nguyen dot 1.2020
CV thu tien dong gop Quy tinh nghia - Quy vung sau vung xa nam 2020
CV 324 KH to chuc kiem tra chat luong HSG lop7
QĐ số 2442/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Lệ Thủy
CV 905 trien khai thuc hien KL cua TTgCP ve PC dich Covid-19 va PTTXH trong tinh hinh moi
CV 247 HD thuc hien chuong trinh KH day hoc HKII nam hoc 2019-2020
CV 246 TB di hoc tro lai va HD cac dieu kien dam bao an toan cho HS
KH_237_phun_hoa_chat_xu_ly_moi_truong_phong_chong_dich_Covid-19
CV 1087 TB phuong thuc thu doan toi pham lua dao chiem doat tai san
CV 723 tiep tuc tang cuong cong tac phong chong dich Covid-19
CV 719 tiep tuc trien khai cac bien phap phong chong dich Covid-19
CV 212 HD thuc hien dieu chinh noi dung day hoc HKII
CT số 03/CT-UBND Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.
CV 597 tang cuong cong tac phong chong dich benh Covid-19
CV 22 thong tin tuyen truyen viec tiep nhan cach ly tap trung cong dan VN tai huyen
CV 186 vận động quỹ nhân đạo năm 2020
CV 172 tăng cường phòng bệnh Covid-19 trong lễ tiệc cưới
CV 465 chấn chỉnh đăng tải thông tin trên mạng XH
CV 153 PGD triển khai HD ôn tập kiến thức cho HS trong TG nghỉ học[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com