GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 16180077
QUẢNG CÁO
CÔNG KHAI SGK ĐANG DÙNG TẠI TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG 3/16/2024 3:20:28 PM

1.NĂM HỌC 2021-2022 (LỚP 6)

TT

Môn

Tên bộ SGK

Tác giả (Chủ biên, các tác giả kèm theo)

1

Toán 6, T.1

Kết nối tri thức

 Hà Huy Khoái  (Tổng cb), Nguyễn Huy Đoan (cb), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

2

Toán 6, T.2

Kết nối tri thức

 Hà Huy Khoái  (Tổng cb), Nguyễn Huy Đoan (cb), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

3

 Ngữ văn 6, T.1

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (Tổng cb), Nguyễn Thị Ngân Hoa (cb), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

4

 Ngữ văn 6, T.2

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (Tổng cb), Nguyễn Thị Ngân Hoa (cb), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

5

Khoa học tự nhiên 6

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng (Tổng cb), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh ( đồng cb), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

6

Công nghệ 6

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng (cb), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

7

Lịch sử và Địa lí 6

Kết nối tri thức

Nghiêm Đình Vy ( Tổng Cb phần lịch sử),Đinh Ngọc Bảo (Cb phần Lịch sử), Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn; Đào Ngọc Hùng (Cb phần Địa lí), Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Phí Công Việt

8

Giáo dục công dân 6

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Toan ( Tổng cb), Trần Thị Mai Phương (Cb), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

9

Mỹ thuật 6

Kết nối tri thức

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê ( đồng cb), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong , Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

10

Tin học 6

Kết nối tri thức

Nguyễn Chí Công ( Tổng cb), Hà Đặng Cao Tùng (cb), Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

11

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

Kết nối tri thức

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng cb), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng cb), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy

12

Giáo dục thể chất 6

Kết nối tri thức

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết ( đồng Tổng cb), Ngô Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng cb), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

13

Âm nhạc 6

Kết nối tri thức

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng cb), Vũ Mai Lan (cb), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

14

Bài tập Toán 6, T.1

Kết nối tri thức

Nguyễn Huy Đoan (cb), Nguyễn Cao Cường,  Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

15

Bài tập Toán 6, T.2

Kết nối tri thức

Nguyễn Huy Đoan (cb), Trần Mạnh Cường,  Doãn Minh Cường, Đặng Hùng Thắng, Lưu Bá Thắng

16

Bài tập Ngữ văn 6, T.1

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (cb), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

17

Bài tập Ngữ văn 6, T.2

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (cb), Nguyễn Thị Ngân Hoa , Phan Huy Dũng, Đặng Lưu

18

Bài tập Khoa học Tự nhiên 6

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng (cb), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh, Bùi Gia Thịnh.

19

Bài tập Công nghệ 6

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng (cb), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

20

Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Phần Lịch sử

Kết nối tri thức

Đinh Ngọc Bảo (Cb), Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn

21

Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 - Phần Địa lý

Kết nối tri thức

Đào Ngọc Hùng (Cb), Vũ Thị Hằng, Lê Huỳnh,  Phí Công Việt

22

Bài tập Mĩ thuật 6

Kết nối tri thức

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê ( đồng Tổng cb), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng cb), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

23

Bài tập Giáo dục công dân 6

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Toan (Cb), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thọ.

24

Bài tập Tin học 6

Kết nối tri thức

Hà Đặng Cao Tùng (cb), Nguyễn Hải Châu Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

25

Bài tập HĐTN, Hướng nghiệp 6

Kết nối tri thức

Trần Thị Thu (cb), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình,  Lê Thị Luận, , Nguyễn Hồng Thuận.

26

Bài tập Âm nhạc 6

Kết nối tri thức

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng cb), Vũ Mai Lan (cb), Bùi Minh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Vân

27

Tiếng Anh 6- I-learn Smart World :            Student's Book

 

Võ Đại Phúc (cb), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

28

Tiếng Anh 6- I-learn Smart World : Workbook

 

Võ Đại Phúc (cb), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

 

2.NĂM HỌC 2022-20223

2.1.Lớp 6: như năm học 2021-2022

2.2.Lớp 7

TT

Môn

Tên bộ SGK

Tác giả (Chủ biên, các tác giả kèm theo)

1

Toán 7, T.1

Kết nối tri thức

 Hà Huy Khoái  (Tổng cb), Nguyễn Huy Đoan (cb), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung,  Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

2

Toán 7, T.2

Kết nối tri thức

 Hà Huy Khoái  (Tổng cb), Nguyễn Huy Đoan (cb), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung,  Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

3

 Ngữ văn 7, T.1

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (Tổng cb), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa ( đồng cb),  Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

4

 Ngữ văn 7, T.2

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (Tổng cb),  Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa ( đồng cb), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi, Đặng Lưu.

5

Khoa học tự nhiên 7

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng (Tổng cb), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh ( đồng cb), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

6

Công nghệ 7

Kết nối tri thức

Lê Huy Hoàng (Tổng cb), Đồng Huy Giới ( cb), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn

7

Lịch sử và Địa lí 7

Kết nối tri thức

Nghiêm Đình Vy ( Tổng Cb phần lịch sử), Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Cb phần Lịch sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn, Đào Ngọc Hùng (Tổng Cb phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Cb phần Địa lí) Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.

8

Giáo dục công dân 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Toan ( Tổng cb), Trần Thị Mai Phương (Cb), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ.

9

Mỹ thuật 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng cb), Đoàn Thị Mỹ Hương, Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương

10

Tin học 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Chí Công ( Tổng cb), Hà Đặng Cao Tùng (cb), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

11

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

Kết nối tri thức

Lưu Thu Thủy, (Tổng cb), Trần Thị Thu (cb), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy

12

Giáo dục thể chất 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Duy Quyết ( Tổng cb),Hồ Đắc Sơn (cb), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà,Lê Trường Sơn Chấn Hải, Ngô Việt Hoàn, Trần Mạnh Hùng

13

Âm nhạc 7

Kết nối tri thức

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng cb), Vũ Mai Lan (cb), Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân

14

Bài tập Toán 7, T.1

Kết nối tri thức

Nguyễn Huy Đoan (cb), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

15

Bài tập Toán 7, T.2

Kết nối tri thức

Nguyễn Huy Đoan (cb), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

16

Bài tập Ngữ văn 7, T.1

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (cb), Nguyễn Thị Ngân Hoa,  Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

17

Bài tập Ngữ văn 7, T.2

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (cb), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Linh Chi, Phan Huy Dũng, Đặng Lưu.

18

Bài tập Khoa học Tự nhiên 7

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng (cb), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, Vũ Trọng Rỹ, Bùi Gia Thịnh, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến.

19

Bài tập Công nghệ 7

Kết nối tri thức

Đồng Huy Giới ( cb), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Bùi Thị Thu Hương, Kim Văn Vạn

20

Bài tập Lịch sử và Địa lý 7 - Phần Lịch sử

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng Cb), Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn, Nghiêm Đình Vỳ

21

Bài tập Lịch sử và Địa lý 7 - Phần Địa lý

Kết nối tri thức

Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương (đồng Cb), Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt.

22

Bài tập Mĩ thuật 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Xuân Nghị (cb), Đoàn Thị Mỹ Hương, Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương

23

Bài tập Giáo dục công dân 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Toan (cb), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thọ, Mai Trung Tuấn.

24

Bài tập Tin học 7

Kết nối tri thức

 Hà Đặng Cao Tùng (cb), Nguyễn Hải Châu, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

25

 Bài tập HĐTN, Hướng nghiệp 7

Kết nối tri thức

 Trần Thị Thu (cb), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy, Lưu Thu Thủy

26

Bài tập Âm nhạc 7

Kết nối tri thức

Hoàng Long, Vũ Mai Lan ( đồng cb),Đỗ Thị Minh Chính, Bùi Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thanh Vân

27

Tiếng Anh 7- I-learn Smart World :                    Student's Book

 

Võ Đại Phúc ( Tổng cb), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa

28

Tiếng Anh 7- I-learn Smart World : Workbook

 

Võ Đại Phúc ( Tổng cb), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa

 

2.NĂM HỌC 2023-2024

2.1.Lớp 6: như năm học 2021-2022

2.2.Lớp 7 như năm học 2022-20223

2.3. Lớp 8:

TT

Môn

Tên bộ SGK

Tác giả (Chủ biên, các tác giả kèm theo)

1

Toán 8, T.1

Kết nối tri thức

 Hà Huy Khoái  (Tổng cb), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng cb), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung,  Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

2

Toán 8, T.2

Kết nối tri thức

 Hà Huy Khoái  (Tổng cb), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng cb), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung,  Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

3

 Ngữ văn 8, T.1

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (Tổng cb), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu ( đồng cb),  Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

4

 Ngữ văn 8, T.2

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (Tổng cb),  Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu ( đồng cb), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Thương

5

Khoa học tự nhiên 8

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng (Tổng cb), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ, ( đồng cb), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyên, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thanh, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Thành, Vũ Thị Minh Tuyên, Nguyễn Văn Minh.

6

Công nghệ 8

Kết nối tri thức

Đặng Văn Nghĩa ( cb), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

7

Lịch sử và Địa lí 8

Kết nối tri thức

Vũ Minh Giang ( Tổng chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vy ( Tổng Cb cấp THCS phần lịch sử),  Trịnh Đình Tùng ( Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng (Tổng Cb phần Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương Phí Công Việt.

8

Giáo dục công dân 7

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Toan ( Tổng cb), Trần Thị Mai Phương (Cb), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh.

9

Mỹ thuật 8

Chân trời sáng tạo 1

Nguyễn Thị Nhung (Tổng cb), Nguyễn Tuấn Cường (cb), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

10

Tin học 8

Kết nối tri thức

Nguyễn Chí Công ( Tổng cb), Hà Đặng Cao Tùng (cb), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam.

11

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8

Kết nối tri thức

Lưu Thu Thủy, (Tổng cb), Trần Thị Thu (cb), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy

12

Giáo dục thể chất 8

Kết nối tri thức

Nguyễn Duy Quyết ( Tổng cb),Hồ Đắc Sơn (cb), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà,Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung

13

Âm nhạc 8

Kết nối tri thức

Hoàng Long ( Tổng cb), Vũ Mai Lan (cb), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lâm,Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân

14

Bài tập Toán 8, T.1

Kết nối tri thức

Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng cb), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

15

Bài tập Toán 8, T.2

Kết nối tri thức

Hà Huy Khoái (Tổng cb), Nguyễn Huy Đoan, Cung Thế Anh (đồng cb), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

16

Bài tập Ngữ văn 8, T.1

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (cb), Dương Tuấn Anh, Đặng Lưu, Lê Trà My,Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

17

Bài tập Ngữ văn 8, T.2

Kết nối tri thức

Bùi Mạnh Hùng (cb), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Hương.

18

Bài tập Khoa học Tự nhiên 8

Kết nối tri thức

Vũ Văn Hùng (cb), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Mai Văn Hưng, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh .

19

Bài tập Công nghệ 8

Kết nối tri thức

Đặng Văn Nghĩa ( cb), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

20

Bài tập Lịch sử và Địa lý 8- Phần Lịch sử

Kết nối tri thức

Trịnh Đình Tùng (Cb),Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú .

21

Bài tập Lịch sử và Địa lý 8 - Phần Địa lý

Kết nối tri thức

Đào Ngọc Hùng (cb), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí Công Việt.

22

Bài tập Mĩ thuật 8

Chân trời sáng tạo 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh,Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

23

Bài tập Giáo dục công dân 8

Kết nối tri thức

Nguyễn Thị Toan (cb), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Thọ, Mai Trung Tuấn.

24

Bài tập Tin học 8

Kết nối tri thức

 Hà Đặng Cao Tùng (cb), Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai

25

 Bài tập HĐTN, Hướng nghiệp 8

Kết nối tri thức

 Trần Thị Thu (cb), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy, Lưu Thu Thủy

26

Bài tập Âm nhạc 8

Kết nối tri thức

Hoàng Long, Vũ Mai Lan ( đồng cb), Bùi Minh Hoa, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân

27

Tiếng Anh 8- I-learn Smart World :                    Student's Book

 

Võ Đại Phúc ( Tổng cb), Huỳnh Tuyết Mai (cb), Nguyễn Thị Ngọc Quyên,, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương

28

Tiếng Anh 8- I-learn Smart World : Workbook

 

Võ Đại Phúc ( Tổng cb), Huỳnh Tuyết Mai (cb), Nguyễn Thị Ngọc Quyên,, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

LÊ DƯƠNG QUYỀN

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Dương Quyền_0988858299
Lê Dương Quyền_0988858299
Nguyễn Anh Minh_0912129122
Nguyễn Anh Minh_0912129122
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS KIẾN GIANG - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882916 - Email: thcs_kiengiang@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com